Inventarisatie

In 2016 hebben de gemeentes Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg de grenspalen in hun gemeenten samen geïnventariseerd. Een zeer groot aantal van deze palen bevindt zich in de gebieden van drinkwaterbedrijf Dunea en Staatsbosbeheer. Dat betekent ook dat een aantal grenspalen niet voor publiek toegankelijk is, omdat ze in beschermd of afgesloten gebied staan. Daarnaast zijn sommige palen in de tuinen van particulieren terecht gekomen, doordat er bijvoorbeeld woonwijken zijn gebouwd.

Interactieve kaart

Benieuwd waar alle grenspalen in de regio zich bevinden? Bekijk dan de kaart met grenspalen waarop u de ruim 160 geïnventariseerde palen terugvindt. Het gaat om palen in drie verschillende categorieën, die met drie verschillende symbolen zijn aangegeven.

  1. Grenspalen op hun originele plek, bezocht en gefotografeerd. En grenspalen die alleen bekend zijn uit bijvoorbeeld archieven, maar waarvan met zekerheid wordt aangenomen dat ze nog steeds op hun originele plek staan.
  2. Grenspalen die we alleen in archieven hebben teruggevonden en waarvan we de originele plek weten. Deze palen zijn in het landschap niet terugvonden. Waarschijnlijk zijn ze verplaatst of geheel verdwenen.
  3. Grenspalen die verplaatst zijn, weg van hun originele plek. Kleine verplaatsingen binnen het erf gelden dan als de oorspronkelijke locatie, grotere verplaatsingen niet.
Aan elk icoontje van een grenspaal is – waar mogelijk – een foto gekoppeld. Ook worden de gegevens per paal, zoals afmetingen, materiaal en functie vermeld.

Heeft u een aanvulling?

In de wetenschap dat geen inventarisatie volledig is zijn aanvullingen op de website, informatie of vindplaatsen zeer welkom. Via het contactformulier kunt u uw bevindingen doorgeven.

Welkome aanvullingen, beeldmateriaal en locaties, zijn geleverd door:

Rob Devilee
De heer Goseling
Pieter Jansen (Dunea)
Mark Kras (Staatsbosbeheer)

Samenwerking

De inventarisatie en het de totstandkoming van deze website is gerealiseerd door: